SPOT HEMSEDAL

Spotprodukt for alle hustander og bedrifter i Hemsedal

Prisen følger NordPool Spot i vårt område med eit påslag på 5 øre/kWh

Ingen bindingdstid

Påsalget er inkl. mva og elsertifikater

Spotpris + 5 øre/kWh

STANDARD VARIABEL

Spotprodukt for alle hustander og bedrifter i Hemsedal

Prisen følger NordPool Spot i vårt område med eit påslag på 5 øre/kWh

Ingen bindingdstid

Påsalget er inkl. mva og elsertifikater

Spotpris + 5 øre/kWh

SPOT FRITID

Spotprodukt for alle hustander og bedrifter i Hemsedal

Prisen følger NordPool Spot i vårt område med eit påslag på 5 øre/kWh

Ingen bindingdstid

Påsalget er inkl. mva og elsertifikater

Spotpris + 5 øre/kWh